Vadbe otroci


Gibanje krepi otrokov celostni razvoj


Vadbe otroci

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, ter na izkušnjah, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah (Videmšek in Pišot).

Mali Telovadec

Elementarna vadba z elementi športne gimnastike "Mali telovadec" je namenjena otrokom od 3. do 6. leta starosti.

Preberi več
Rolanje

Rolanje poteka 5 dni, po dve šolski uri, na zunanjem igrišču ŠD Moste

Preberi več
Sobotnica

V tri urnem varstvu otroci izživijo svoje gibalne potrebe in na zabaven način vstopajo v svet naravoslovja.

Preberi več