Za 10-tedenske delavnice programa PrejPotem in vadbo se odločajo številni ljudje, ki so spoznali, da so nadzor telesne teže, dobro počutje, odlična regeneracija, močan imunski sistem in, nenazadnje, zdravje tesno povezani ne le z načinom prehranjevanja, temveč tudi z načinom življenja nasploh. Znanje, ki ga predajamo naprej, je podkrepljeno s spoznanji verodostojne znanosti in naši več kot 15-letni uspehi v neposredni praksi na področju zdravega aktivnega življenjskega sloga ter vrhunskega športa to tudi potrjujejo.

10-tedenska delavnica programa PrejPotem predstavlja učinkovit način poučevanja o zdravem načinu prehranjevanja in gibanja, ki temelji na spoznanjih verodostojne znanosti. Udeleženci se preko aktivnega vključevanja v posamezne tematske sklope na konkretnih primerih naučijo sprejemati zdravju koristne odločitve. Prav tako z analizatorjem sestave telesa tedensko merijo svoj napredek v telesni sestavi, s čimer si izoblikujejo stališče do različnih načinov prehranjevanja.

Hkrati se boste naučili, kako vpliva prehranjevanje rastlinskega in živalskega izvora na zdravje in kopičenje maščob v telesu. 

Vabljeni na brezplačno in neobvezujočo promocijsko uro!

Vse informacije na 10-tedenski delavnici programa PrejPotem so zgolj informativne narave. Udeleženec mora morebitne zdravstvene težave reševati s svojim zdravnikom. 

Prijavi se na 10-tedensko delavnico

TERMIN:

Nedelja 20,00 - 21,00

(pričetek 8. septembra)

VC Moste, Rojčeva 25, 1000 Ljubljana

 

Nadzor telesne teže

Dobro počutje

Regeneracija

Imunski sistem

Zdravje

Stališče

Recepti50,00€

(10 obiskov)


Cena vključuje DDV!

Prijava na 10-tedensko delavnico 

Z oddajo spletne prijavnice soglašam s splošnimi pogoji in pristopam k izbranemu programu.

Prijavo lahko izvedete preko spletne prijavnice. V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi vadbe/programa.

Izjavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni. Morebitno spremembo le teh bom sporočil izvajalcu programa.

Dovoljujem izvajalcu programa, da me preko elektronske pošte obvešča o morebitnih spremembah ali odpovedi programa.

Podatke zbiramo, skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (GDPR, ZVOP-1 oziroma vsakokratne veljavne zakonodaje) za namene nemotenega delovanja društva. 

Znesek izbranega programa bom PO PREJEMU RAČUNA poravnal na TRR SI56 3300 0000 4524 265.

Vsi vadeči vadijo na lastno odgovornost.